Мозаїка: іспанська мова в історичному та культурному контексті країни [ісп.].

Навчальний посібник призначений для завершального етапу вивчення іспанської мови як другої у лінгвістичному вузі і в цьму сенсі є першою спробою у вітчизняній практиці. Посібник побудований на автентичних текстах країнознавчого характеру, які супроводжуються моделлю лексико-граматичного аналізу та великою кількістю вправ, що забезпечують систематизацію та поглиблення знань, набутих студентами за попередні роки навчання. Зміст та методичне забезпечення посібника орієнтовані на формування культури іспанського мовлення.