Československé Zemědělství

Publikace formou textu a fotografií zachycuje rozvoj čs. socialistického zemědělství. Informuje o pozemkové reformě v letech 1945-1948, o socializaci zemědělství, všímá si snahy pro dosažení soběstačnosti v zrninách apotravinách a pojednává o socialistické velkovýrobě.