Els Canvis Mentals I La JustÍcia En Un MÓn En Crisi

Sinopsis del libro

libro Els Canvis Mentals I La JustÍcia En Un MÓn En Crisi

Aquest tercer volum de la Sèrie Viure i Conviure comprèn una presentació, quatre capítols i un epíleg. En la presentació exposo els objectius que pretenc i les raons que m’han portat a elaborar aquest llibre. En el primer capítol utilitzo com marc de referència la crisi del model de globalització liderat per EUA i presento les alternatives que es debaten davant d’aquesta crisi de dimensions històriques que està vivint la humanitat. En el segon capítol exposo els reptes als quals hem d’enfrontar- nos davant aquest món globalitzat en crisi i com hauríem d’enfrontar-nos a aquests reptes tant a nivell personal com a nivell social. En el tercer capítol proposo els canvis mentals que es requeririen en un món més just, més equilibrat i més decent i la utilització de la raó, de la informació i de la ressonància afectiva com a palanques que poden ajudar a aquests canvis. En el quart capítol exposo les diferents formes d’entendre la justícia en el món dels humans i plantejo la necessitat d’apostar per algun tipus d’enteniment més enllà del raonament identitari. Per últim, en l’epíleg plantejo una sèrie de reflexions relacionades amb la realitat que ens ha tocat viure i amb la recerca d’una alternativa constructiva al model de capitalisme financer que encara domina el món actual en crisi.

Ficha del Libro

Número de páginas: 146

Autor: Rafael Lopez Feal Ramil

Tamaño: 1.81 - 2.22 MB

Descargas: 1430

Opciones de descarga disponibles

Si lo deseas puedes obtener una copia del libro en formato EPUB y PDF. A continuación te detallamos un listado de opciones de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

4.6

62 valoraciones en total