Homenatge Al Dr. Emili Giralt I Raventós

El Dr. Emili Giralt i Raventós, professor i catedràtic de la Universitat de Barcelona, fou el continuador del Centre dEstudis Històrics Internacionals i el fundador de la revista Estudis dHistòria Agrária. És el reconeixement a les aportacions i les investigacions sobre la història de Catalunya i la història agrària. El llibre té un format especial, duna banda es correspon al número 17 de la revista i al número 23 de la col.lecció Homenatges que la UB dedica als seus professors.