Les Passions Ocultes: Correspondà ̈ncia I Vida

Sinopsis del libro

libro Les Passions Ocultes: Correspondà ̈ncia I Vida

La importància de Llorenç Villalonga i Baltasar Porcel en la literatura contemporània està fora de tot dubte. Per lextensió i la qualitat de la seva obra, ells dos són indiscutiblement els més grans narradors mallorquins del segle xx. La relació estreta i fructífera que van mantenir en el curs dels anys, i que va deixar una empremta fonda tant en lun com en laltre, va quedar reflectida en prop de cinc-cents documents epistolars, que abracen un període de vint anys: des del 1957 fins al 1976. Després de la mort de Villalonga, Porcel va obtenir de la seva vídua el permís de publicar íntegra aquesta correspondència, i va confiar la tasca de transcriure-la i anotar-la a la professora Rosa Cabré, que ha dedicat molt de temps i esforços a ferne ledició. El lector daquest volum podrà comprovar que el resultat és dun interès excepcional. Perquè la correspondència Villalonga-Porcel no dóna solament el testimoni, per ell mateix transcendental, de la relació entre dos escriptors de primeríssima fila, sinó que constitueix, a més, una riquíssima font dinformació sobre les obres de tots dos i, també, sobre nombrosos fets de la vida literària -mallorquina i barcelonina-duna època decisiva en la literatura catalana recent.

Ficha del Libro

Número de páginas: 832

Autor: Baltasar Porcel Llorenc Villalonga

Tamaño: 1.62 - 2.20 MB

Descargas: 993

Opciones de descarga disponibles

Si lo deseas puedes conseguir una copia de este libro en formato PDF y EPUB. A continuación te mostramos un listado de opciones de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

3.8

72 valoraciones en total