Manual De Didáctica De La Educación Física En La Educación Primaria

Sinopsis del libro

libro Manual De Didáctica De La Educación Física En La Educación Primaria

El present manual, dirigit als estudiants de Grau de Mestres de Primària , pretén afavorir ladquisició dels coneixements bàsics teòric i pràctics de lEducació Física i ser una via daccés als continguts que simpartiran en les assignatures de l’itinerari dEducació Física. Els capítols, amb un índex inicial i una presentació del capítol, inclouen un apartat que fa referència als continguts per cicles educatius que sinclouen en el Reial decret 1513/2006, pel qual sestableix els ensenyaments mínims de lEducació Primària. Així mateix, es proposen activitats presencials i no presencials com a exemples-guia per a treballar els continguts dels diferents capítols (relació teoria i pràctica). Alguns dels capítols contenen a més un mapa conceptual, on salbiren tots els blocs de continguts proposats en el currículum.

Ficha del Libro

Número de páginas: 322

Autor: Otros

Tamaño: 1.62 - 2.36 MB

Descargas: 2051

Opciones de descarga disponibles

Si lo deseas puedes descargarte una copia de este libro en formato PDF y EPUB. A continuación te mostramos un listado de posibilidades de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

4.2

99 valoraciones en total