Orientaciones Astronómicas En La Arquitectura De Mesoamérica: Oaxaca Y El Golfo De México

Sinopsis del libro

libro Orientaciones Astronómicas En La Arquitectura De Mesoamérica: Oaxaca Y El Golfo De México

V knjigi so predstavljeni rezultati raziskave astronomskega pomena orientacij v predšpanski arhitekturi dveh podobmočij Mezoamerike. Analize terensko pridobljenih podatkov so pokazale, da so bile pomembne stavbe usmerjene povečini proti Sončevim vzhajališčem in zahajališčem na določene datume, nekatere pa verjetno proti skrajnim Luninim točkam na horizontu. Na osnovi kontekstualnih podatkov je mogoče sklepati, da so opazovalni koledarji, katerih uporabo so omogočale solarne orientacije, olajševali primerno načrtovanje poljedelskih dejavnosti in povezanih obredov. Usmeritve v več primerih ustrezajo tudi izstopajočim hribom na horizontu, kar pomeni, da so bila mesta za gradnjo pomembnih stavb izbrana na osnovi tako astronomskih kot topografskih kriterijev. Rezultati študije razkrivajo koncepte, ki so narekovali arhitekturno in urbano načrtovanje na območjih raziskave in ki odsevajo vidike mezoameriškega pogleda na svet, obenem pa osvetljujejo splošne tendence v razvoju praks orientiranja ter skupne in razhajajoče se razvojne poti v posameznih regijah, s čimer prispevajo tudi k razumevanju procesov kulturne interakcije v zgodovini Mezoamerike. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Resumen El libro presenta los resultados del estudio sistemático de las orientaciones en la arquitectura prehispánica de dos subáreas de Mesoamérica. Con las mediciones en campo obtuvimos datos sobre las orientaciones de los edificios cívicos y ceremoniales en 42 sitios arqueológicos en las regiones culturales de Oaxaca y el Golfo de México. Asumiendo que se distinguen por ciertas peculiaridades culturales, analizamos los datos de una y otra región por separado, empleando una metodología más rigurosa de la implementada en la mayoría de estudios anteriores. Los resultados de los análisis indican que las orientaciones eran funcionales ante todo o exclusivamente en sentido este-oeste, refiriéndose mayormente a las salidas y puestas del Sol en ciertas fechas, pero…

Ficha del Libro

Número de páginas: 121

Autor: Ivan Sprajc Pedro Francisco Sanchez Nava

Tamaño: 1.80 - 2.45 MB

Descargas: 2022

Opciones de descarga disponibles

Si quieres puedes conseguir una copia de este libro en formato EPUB y PDF. A continuación te indicamos una lista de posibilidades de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

3.4

68 valoraciones en total