Ošetřovatelské Diagnózy

Sinopsis del libro

libro Ošetřovatelské Diagnózy

American Nursing Diagnosis Association ľ Severoamerická asociace pro sesterské diagnózy ľ přejmenovaná v roce 2002 na NANDA International se zabývá vývojem standardní terminologie a klasifikace ošetřovatelských diagnóz již téměř 40 let. Pořádá konference i pracovní jednání širokého týmu odborníků z USA, Kanady, Evropy i Asie. Zátěchto jednání a ze schvalovacích procesů vychází od roku 2001 vádvouletém cyklickém období publikace NANDA International: Ošetřovatelské diagnózy: definice a klasifikace, která obsahuje schválené, revidované a vyřazené ošetřovatelské diagnózy káurčitému datu. V České republice vyšel první oficiální překlad této publikace až vároce 2010. Nyní ľ vároce 2013 ľ je vám předkládáno další vydání textu NANDA-International: Ošetřovatelské diagnózy: definice a klasifikace 2012ľ2014. Kniha je potřebnou pomůckou pro studenty oboru ošetřovatelství a porodní asistence, pedagogy i klinické sestry, které chtějí poskytnout kvalitní ošetřovatelskou péči svým klientům.

Ficha del Libro

Número de páginas: 584

Autor: Nanda International

Tamaño: 1.55 - 2.33 MB

Descargas: 925

Opciones de descarga disponibles

Si deseas puedes conseguir una copia de este libro en formato EPUB y PDF. A continuación te detallamos un listado de opciones de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

4.6

76 valoraciones en total