Terminologia Tècnica D Automoció

Sinopsis del libro

libro Terminologia Tècnica D Automoció

El llibre, editat en català, castellà i anglès, recull més de 500 termes tècnics que sutilitzen normalment en el món dels vehicles. Està adreçat als tècnics del sector de lautomoció, a estudiants denginyeria, a estudiants de cicles formatius, a estudiants i professors de llengua catalana i, en general, a tots els aficionats i amants del món de lautomoció. Lobra sestructura en dues parts diferenciades, la qual cosa permet la consulta ràpida dels termes i la seva identificació mitjançant les il•lustracions que sinclouen a la primera part. Aquesta primera part se subdivideix en diversos capítols, que corresponen als diferents sistemes del vehicle, la qual cosa facilita la cerca de la terminologia dels components. Dins de cada capítol, els termes estan ordenats de manera que primer sen presenta el conjunt, després el subconjunt, si escau, i finalment les peces que el componen. La segona part conté les equivalències en català, castellà i anglès, amb entrades per a cada idioma, a manera de vocabulari, i inclou també un índex general de les il•lustracions. La importància del sector de lautomoció dins el teixit industrial de Catalunya, tant pel que fa a la producció de vehicles com a la de components, al manteniment i a la reparació de vehicles, és un pes que justifica suficientment la necessitat daquesta obra, atesa lextensió de la llengua catalana en el món industrial.

Ficha del Libro

Número de páginas: 166

Autor: Francisco Liesa Juan Jose Granados Linares

Tamaño: 1.70 - 2.37 MB

Descargas: 1964

Opciones de descarga disponibles

Si deseas puedes conseguir una copia del libro en formato EPUB y PDF. A continuación te indicamos una lista de fuentes de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

4.8

89 valoraciones en total