Urbanismo Y Gobernanza De Las Ciudades Europeas

Sinopsis del libro

libro Urbanismo Y Gobernanza De Las Ciudades Europeas

Unes noves polítiques públiques han vist la llum a les ciutats europees, que des de fa vint anys shan convertit en veritables actors col·lectius portadors destratègies de desenvolupament econòmic i de posicionament internacional. La renovació de les pràctiques durbanisme, planificació i prospectiva urbanes ha estat un vector essencial del renaixement daquesta capacitat dacció política entorn dun instrument dacció específic: el projecte. Marsella, Nantes, Venècia, Torí, Manchester, totes aquestes ciutats shan implicat en grans operacions de reestructuració urbana. lautor presenta en aquesta obra la gènesi, els actors, les realitzacions i les conseqüències tant en termes de regeneració física com de transformacions socials i polítiques, interessant-se en particular per les relacions entre grups socials i el nou paper de les elits urbanes.

Ficha del Libro

Número de páginas: 364

Autor: Gilles Pinson

Tamaño: 1.99 - 2.25 MB

Descargas: 1980

Opciones de descarga disponibles

Si deseas puedes obtener una copia del libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te detallamos un listado de opciones de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

3.8

78 valoraciones en total