Usos Educatius D ́internet

Sinopsis del libro

libro Usos Educatius D ́internet

Definim la xarxa dInternet com un conjunt dordinadors que es connecten entre ells a nivell mundial, la qual cosa permet, per una banda una comunicació eficaç a qualsevol nivell geogràfic i per altra, oferir un volum dinformació en diferents formats i amb continguts de diferents tipus. Totes aquestes característiques, així com les funcions que ens presenta la gran teranyina dInternet poden ésser útils per recolzar el procés densenyament-aprenentatge del professorat. Per tot això, Internet es converteix en font dassoliment de coneixements, mitjà de comunicació i suport didàctic per a lensenyament. Aquest manual vol ser una guia bàsica i pràctica per als docents sobre els usos dInternet a lEducació, els criteris davaluació despais Web, la integració de les noves tecnologies dins del desenvolupament curricular i sobre els beneficis i els riscos de lús de la Xarxa.

Ficha del Libro

Número de páginas: 122

Autor: Sonia Silva Salinas

Tamaño: 1.94 - 2.29 MB

Descargas: 2046

Opciones de descarga disponibles

Si deseas puedes descargarte una copia del libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te indicamos una lista de fuentes de descarga directa disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

3.7

90 valoraciones en total