Xviii Congrés D Història De La Corona D Aragó (valència, 2004)

Sinopsis del libro

libro Xviii Congrés D Història De La Corona D Aragó (valència, 2004)

Les actes del XVIII Congrés Internacional dHistòria de la Corona dAragó (València, setembre 2004) reuneixen en dos volums més dun centenar de treballs dinvestigació. Els dos temes simultanis del congrés foren La Mediterrània de la Corona dAragó (segles XIII-XVI) i la commemoració de el Setè Centenari de la Sentència Arbitral de Torrellas (1304-2004), els quals es van organitzar entorn de quatre ponències: 1) Les relacions polítiques i institucionals de la Mediterrània de la Corona dAragó: els regnes i la corona, administració i marcs d’enquadrament, 2) Les relacions econòmiques mitjançant l’analisi d’activitats, operadors, ports i circuits dintercanvi, 3) Les relacions artístiques i culturals (societat i sociabilitat), 4) La Sentència Arbitral de Torrellas i la incorporació de les comarques meridionals al regne de València en 1304.

Ficha del Libro

Número de páginas: 2290

Autor: Otros

Tamaño: 1.68 - 2.39 MB

Descargas: 1785

Opciones de descarga disponibles

Si lo deseas puedes obtener una copia de este libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te indicamos un listado de opciones de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULAR

4.8

99 valoraciones en total